Baborów 6.12.2018 r.

Nr sprawy: ZSP.394.3.18

SPROSTOWANIE

 

W związku z oczywistą omyłkę pisarską w  Zapytaniu ofertowym z dnia 19 listopada 2018r., którego przedmiotem jest „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie w 2019 roku”, w druku nr 2 do zapytania ofertowego Pakiet Nr 4 – Owoce, Warzywa, Warzywa Kiszone wprowadza się następujące zmiany:

1. W pozycji 24 szczypior gat. I. jest kg winno być pęczek.

2. W pozycji 36 winogrona gat. I. jest szt. winno być kg.

3. W pozycji 37 truskawka gat. I. jest szt. winno być kg.

 

 Za pomyłkę przepraszamy

 

Załącznik:

1) Formularz cenowy

Alicja Szuba

Dyrektor ZSP w Baborowie

 
22000864
22151268